مطب: یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 19:00

آدرس: تقاطع مطهری و میرزای شیرازی، ساختمان پزشکان 111، طبقه 4، واحد 10

09123366511
× If you don’t speak "Farsi" contact Dr. Vaghardoost directly by sending a message on Whatsapp or Telegram: +989123366511

سلام؛من حدود یکسال پیش بینی ام رو عمل کردم و قبل

تا این لحظه دکتر وقردوست به 8051 سوال پاسخ داده اند و پاسخ سوال ها به موبایل و ایمیل مطرح کنندگان سوالات ارسال گردیده است.
1 سوال منتظر دریافت پاسخ از دکتر وقردوست می باشند.

سوال:

سلام؛من حدود یکسال پیش بینی ام رو عمل کردم و قبل عمل بینی استخانی وقلمی داشتم فقط یک غوز کوچک در بالای استخان بینی ام بود که به دقت به دید می امد؛بادکترم صحبت کردم و از او خواستم برایم طبیعی عمل کند و غوز رابرطرف کند؛الان کاملا طبیعی است وگیره ای وعروسکی نیست فقط شیب دماغم انحنا ندارد و یک شیب صاف بدون انحناست ؛آیا باچسب زدن درقسمت بالا میشود شیب دماغم انحنادار شود؟
( این سوال 5 سال قبل مطرح شد و 5 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )

پاسخ:با سلام خیر. باید مجددا عمل شود. متشکرم