مطب: یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 19:00

آدرس: تقاطع مطهری و میرزای شیرازی، ساختمان پزشکان 111، طبقه 4، واحد 10

09123366511
× If you don’t speak "Farsi" contact Dr. Vaghardoost directly by sending a message on Whatsapp or Telegram: +989123366511

سلام بابیمه تکمیلی چه مقدار از هزینه عمل زیبایی

تا این لحظه دکتر وقردوست به 8059 سوال پاسخ داده اند و پاسخ سوال ها به موبایل و ایمیل مطرح کنندگان سوالات ارسال گردیده است.
15 سوال منتظر دریافت پاسخ از دکتر وقردوست می باشند.

سوال:

سلام بابیمه تکمیلی چه مقدار از هزینه عمل زیبایی که مشکل انحرافم دارم پرداخت میشه؟ چه مدت بعد از ویزیت عمل زیبایی انجام میشه؟ چطور میتونم وقت معاینه بگیرم؟
( این سوال 7 سال قبل مطرح شد و 7 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )

پاسخ:با سلام تمام هزینه توسط خود شما پرداخت می شود. حدود یک ماه.با شماره 88191127 و 88191128 تماس بگیرید. متشکرم
با سلام تمام هزینه توسط خود شما پرداخت می شود. حدود یک ماه.با شماره 88191127 و 88191128 تماس بگیرید. متشکرم

تا این لحظه دکتر وقردوست به 8059 سوال پاسخ داده اند و پاسخ سوال ها به موبایل و ایمیل مطرح کنندگان سوالات ارسال گردیده است.
15 سوال منتظر دریافت پاسخ از دکتر وقردوست می باشند.

سوال:

سلام بابیمه تکمیلی چه مقدار از هزینه عمل زیبایی که مشکل انحرافم دارم پرداخت میشه؟ چه مدت بعد از ویزیت عمل زیبایی انجام میشه؟ چطور میتونم وقت معاینه بگیرم؟
( این سوال 7 سال قبل مطرح شد و 7 سال قبل به این سوال پاسخ داده شده است. )

پاسخ:با سلام تمام هزینه توسط خود شما پرداخت می شود. حدود یک ماه.با شماره 88191127 و 88191128 تماس بگیرید. متشکرم
با سلام تمام هزینه توسط خود شما پرداخت می شود. حدود یک ماه.با شماره 88191127 و 88191128 تماس بگیرید. متشکرم