مطب: یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 19:00

آدرس: تقاطع مطهری و میرزای شیرازی، ساختمان پزشکان 111، طبقه 4، واحد 10

09123366511
× If you don’t speak "Farsi" contact Dr. Vaghardoost directly by sending a message on Whatsapp or Telegram: +989123366511

مشکلات مجاری تنفسی و انحراف بینی

مقدمه

شناخت کامل و جامع جراح زیبایی بینی از آناتومی و فیزیولوژی مجاری تنفسی بینی و دلایل مختلفی که مانع تنفس صحیح فرد می شوند، امری ضروری و مهم در تشخیص صحیح و مدیریت مناسب فرآیند جراحی بینی می باشد. رایج ترین نوع درمان در این شرایط برش زیرمخاطی در ناحیه جداره جدا کننده منافذ بینی (septum) و یا در ناحیه چرخش های تحتانی (inferior turbinates). هر چند که این روش در اغلب موارد پاسخگوست، اما برای انتخاب فرآیند مناسب در جراحی می بایست داشته های کافی برای تصمیم گیری فراهم شود. به علاوه اینکه علت بسیاری از موانع تنفسی و نقص در مجاری تنفس ریشه در ساختار بینی ندارد. در چنین مواردی، مانع فیزیولوژیکی بوده و نیازمند مدیریت پزشکی و صبر می باشد. ارزیابی محتاطانه این چنینی و شناخت آناتومیک و فیزیولوژیک مجاری تنفسی در نهایت پزشک را به سمت درمان پیچیده ترین موانع و مشکلات هدایت می کند.

 

ناحیه چرخش های تحتانی

 

آناتومی

آناتومی در بخش مجاری تنفسی به دو بخش بافت نرم (soft tissue) و ترکیب استخوان و غضروف تقسیم می شود. هر چند که در بخش کمتری از موارد مشکلات مجاری تنفسی پوشش بافت نرم و ساختار ماهیچه ای زیر بینی نقش مهمی را در باز بودن مکانیزم دریچه های تنفسی ایفا می کنند.
ساختار عضلانی زیر بینی را می توان به دو بخش درونی – ذاتی (instrinsic) شامل تمامی ناحیه زیر بینی و الحاقیات آن و بخش بیرونی (extrinsic) شامل گروهی از سه عضله مشترک تقسیم کرد. عضلات داخلی شامل عضلات پروسئوس (عضله هرمی شکل) و درسوم (dorsum) و غضروف جانبی بینی می شود. لایه های تاندون دیستال با عضلات ناحیه پشت بینی ترکیب شده و سیستم عضله – آپونروسیس (بافت فیروزی که با تاندون پیوند می خورد) در بینی را تشکیل دهند. عضلات پشت بینی ثبات دیواره جانبی را تامین می کند و می تواند به عنوان ایجاد کننده انبساط عمل کند.
عضلات منبسط شونده پایه درپره های بینی و مسئول انبساط پره های بینی می شود.

انحراف بینی

 

برعکس، عضلات کاهنده در پره های بینی و یا عضلات میرتوفوم (myrtiforme) که از مرز های تاج های گلابی شکل (pyridform crest) آغاز می شود و سپس بصورت عمودی به سمت بالا ادامه پیدا می کند و به عنوان عامل منقبض کننده منافذ بینی عمل می کند.

 

مشکلات مجاری تنفسی

زمان انتشار: چهارشنبه 20 آذر 1392 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۴۲۸۵