تصاویر مراجعین زیر توسط شرکت حرفه ای عکاسی تخصصی پزشکی طب نگار از بیماران گرفته شده بدون هیچ گونه روتوش و فوتوشاپی جهت رویت شما دوستان عزیز و گرانقدر در وب سایت دکتر وقردوست قرار گرفته است. گرفتن عکس از تمامی زویای چهره بیماران جراحی بینی بسیار اهمیت دارد

تصاویر جراحی زیبایی بینی

برخی از عکس های قبل و بعد از جراحی بینی انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده می کنید.

دو ماه پس از عمل

نتیجه عمل شش ماه پس از عمل

نمونه جراحی بینی نسبتا گوشتی. نتیجه عمل یک سال پس از عمل

نمونه بینی با شکستگی قبلی نتیجه یک سال پس از عمل

نمونه بینی بدون شیب

بعد از 2 بار عمل جراحی ناموفق

بینی غضروفی با انحراف شدید

نمونه بینی گوشتی

نمونه یک بینی غضروفی

نمونه بینی گوشتی

نمونه بینی استخوانی و افتاده و بلند