بالا کشیدن سینه (Mastopexy)

در این صفحه شما می توانید تصاویر قبل و بعد جراحی بالا کشیدن سینه (Mastopexy) انجام شده توسط دکتر رضا وقردوست را مشاهده کنید.

بیمار 4

بیمار 7

بیمار 9

بیمار 12 اصلاح عمل فبلی با تکنیک نا مناسب که با عث بدشکلی دور آرئول شده