روش های جراحی بینی

پس از بیهوشی موضعی، جراح برای رسیدن به استخوانها و غضروفهای بینی، برشهایی را ایجاد میکند.دو روش اصلی برای برش بینی حین جراحی بینی وجود دارد. روش جراحی بینی باز و روش جراحی بینی بسته. با اضافه کردن یا برداشتن استخوان و غضروف و تنظیم بافتهای موجود در داخل بینی، اندازه بینی توسط جراح، کوچک و یا بزرگ شده و طول آن کم و یا زیاد میشود. میتوان از غضروف های نوک بینی برای مدل دهی مجدد آن استفاده کرد و بینی را سربالا، بلند تر، کوتاهتر و یا باریکتر کرد. پوست و بقیه بافتهای نرم مجدداً شکل گرفته تا ساخت بافتهای زیرین حفظ شود. در برخی بیماران متقاضی عمل زیبایی بینی، پزشک جراح بینی پرکنندههای بافتی و بافتهای چربی را برای افزایش حجم بینی بیمار به کار میبندد.

 

عمل بینی باز

در این نوع عمل، برشها را بیرون از بینی ایجاد کرده و دسترسی کمی به داخل بینی (بین سوراخهای بینی) وجود دارد که سپس از طریق آن به سایر برشهای مخفی درون بینی متصل میشود. حامیان این روش بر این عقیدهاند که طی این عمل، بینی کاملاً باز شده و دید بهتری از ساختارهای بینی ارائه داده و مسیر مشخصتری را برای انجام جراحی توسط جراح فراهم میآورد. زخم کوچک پایین بینی پس از بهبودی تقریباً قابل دیدن نیست.


جراحی بینی باز

جراحی بینی بسته

در این جراحی، برشها را درون مجاری هوایی بینی ایجاد میکنند. چون این برش ها مخفی اند، پس از جراحی نیز غیرقابل دیدن میباشند. طرفداران این روش میگویند که جداسازی کمتری در بافت های بینی لازم است، دید فوقالعادهای از بافت های بینی ارائه شده و زخم پایینی بینی نیز وجود نخواهد داشت.
علاوه بر ایجاد برش، روشهای متعدد دیگری برای بالا آوردن بینی یا مسطح کردن ناهمواریهای سطح وجود دارد. غضروف هایی که از خود پره بینی (دیواره مابین سوراخ های بینی) گرفته شده بهترین نتیجه را پس از جراحی بینی پی خواهد داشت. اگر استخوان و غضروف پره بینی از قبل برداشته شده باشد، استفاده از غضروف گوش یا دنده و گاهی بهکارگیری استخوان جمجمه گزینة دیگری است. اگرچه پیوندهای سیلیکونی سخت نیز در جراحی بینی وجود دارد، اما آنها اجسام خارجی محسوب شده و ممکن است عفونت کنند و در برابر بافتهای بینی واکنش ضعیفی بروز دهد و در نهایت برداشته شود. به همین دلیل است که غضروف طبیعی، اگر در دسترس باشد کم خطرترین و بهترین گزینه برای جراح بینی است. جراح بینی شما ممکن است از پرکننده ها و بافتهای چربی برای صاف کردن سطح بینی، پوشاندن ناهمواری ها و برجستگیها و حجم دادن به بینی استفاده کند.


جراحی بینی بسته

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جراحی بینی روی این لینک کلیک کنید: جراحی بینی